Rosa Luxemburg Stiftung » Deutsch

Wybierz język »

  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Róża Luksemburg

Aktualności

Uwaga TTIP

Europa, 20 maj 2015

Zagrożeniom związanym z przygotowywanym przez USA i Unię Europejską porozumieniem TTIP (Transatlantyckim Partnerstwem w Dziedzinie Handlu i Inwestycji) poświęcona była konferencja zorganizowana 21 kwietnia w Warszawie przez redakcję polskiej edycji „Le Monde Diplomatique“, Polskie Towarzystwo...

Bezsilność wobec migrantów

Europa, 20 maj 2015

Unia Europejska jest bezsilna wobec problemu migrantów, a model wielokulturowości w Europie przeżywa czas ciężkiej próby – przyznał Aleksander Smolar, politolog i publicysta, w czasie kolejnego seminarium w ramach cyklu „Równość, sprawiedliwość, liberalizm”, zorganizowanego 23 kwietnia przez...

Naród ponad klasami

Społeczeństwo, 20 maj 2015

- Po 1956 r. w Polsce – w przeciwieństwie do Związku Radzieckiego - idea komunistyczna upadła, zaś władze zastępowały narrację klasową narracją narodową – mówiono w czasie panelu dyskusyjnego „Lata 60. Lekcje historii”, zorganizowanego 18 grudnia przez Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad...

Transformacja lewicy

Społeczeństwo, 20 maj 2015

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza zgodziła się na zmiany, w wyniku których straciła władzę – podkreślali uczestnicy konferencji „Polska lewica w okresie transformacji systemowej 1988–1989”, zorganizowanej 10 grudnia w Sejmie RP przez Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL, Archiwum Akt Nowych i...

Narzędzia dla kobiet

Równouprawnienie, 20 maj 2015

Efektywnym sposobom wykorzystywania stron internetowych i portali społecznościowych oraz współpracy aktywistek ruchu kobiecego z mediami były poświęcone warsztaty „Nowe media, narzędzia i metody komunikacji jako możliwość lepszego wyrażania problemów kobiet”, zorganizowane 6-7 grudnia w Warszawie...