Rosa Luxemburg Stiftung » Deutsch

Wybierz język »

  • Polski
  • English
  • Deutsch
Róża Luksemburg

Europa

Bezsilność wobec migrantów

Europa, 20 maj 2015

Unia Europejska jest bezsilna wobec problemu migrantów, a model wielokulturowości w Europie przeżywa czas ciężkiej próby – przyznał Aleksander Smolar, politolog i publicysta, w czasie kolejnego seminarium w ramach cyklu „Równość, sprawiedliwość, liberalizm”, zorganizowanego 23 kwietnia przez Kulturę Liberalną przy współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg.

Ostatnie tragedie na Morzu Śródziemnym potwierdziły, że nikt w Europie nie wie, jak poradzić sobie z narastającą falą nielegalnej imigracji. Jeśli Europa przyjęłaby dwieście tysięcy osób czekających obecnie na możliwość pokonania Morza Śródziemnego, to pojawią się dwa miliony kolejnych chętnych. Dramatyzm sytuacji pogłębia rozpad niektórych państw, np. Libii. Dyktatorski reżim Kadafiego powstrzymywał nielegalną emigrację, po jego obaleniu państwo libijskie faktycznie przestało istnieć i nikt nie kontroluje sytuacji.

Dla Europy migracja jest problemem społecznym, politycznym, ekonomicznym i kulturowym. Pogłębia go kryzys modelu wielokulturowego w Europie. Aleksander Smolar na przykładzie Francji wykazał, że nie doszło do wymieszania rdzennej ludności z potomkami migrantów z państw Maghrebu. Choć są oni obywatelami Francji i mimo obowiązującej zasady równości, czują się upośledzeni. Dlatego na nowo – w oparciu o odrzucenie Francji i przyjęcie islamu – konstruują swoją tożsamość. Przełomowym doświadczeniem formacyjnym jest dla nich wyjazd na tereny opanowane przez islamistów w Syrii i Iraku.

Taka sytuacja sprzyja narastaniu ruchów antyimigranckich w Europie. Nawet w Finlandii, w której migranci stanowią znikomą część ludności, trzecią siłą polityczną jest ksenofobiczna Partia Finów. We Francji w ofensywie znajduje się Front Narodowy. Występująca przeciwko imigrantom, idei wielokulturowości i dzieleniu się dobrobytem z „obcymi” prawica skuteczniej od lewicy oddziałuje na obywateli, bo w społeczeństwach europejskich lęk przed migrantami jest znacznie silniejszy niż poczucie solidarności z nimi. Te nastroje wykorzystują politycy nawołujący m.in. do odbudowy granic wewnętrznych w UE.

Aleksander Smolar uważa, że w związku z narastającą falą migracji UE będzie wywierała coraz większy nacisk na Polskę, by przyjęła do siebie część uchodźców z Afryki. Tymczasem Polska jest do tego kompletnie nieprzygotowana. Wobec tego konieczne jest, zdaniem Aleksandra Smolara, pilne podjęcie wielu działań – zarówno przez władze, jak i organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją obywatelską.

Krzysztof Pilawski
 

Najnowsze w dziale

Uwaga TTIP
Europa, 20 maj 2015
Kryzys i opór
Europa, 20 maj 2015
Energia dla energii
Europa, 29 październik 2014
Pamiętajmy o Zagładzie
Europa, 29 październik 2014
Wizyta „BeReshith” w Warszawie
Europa, 1 lipiec 2014