Rosa Luxemburg Stiftung » Deutsch

Wybierz język »

  • Polski
  • English
  • Deutsch
Róża Luksemburg

Równouprawnienie

Narzędzia dla kobiet

Równouprawnienie, 20 maj 2015

Efektywnym sposobom wykorzystywania stron internetowych i portali społecznościowych oraz współpracy aktywistek ruchu kobiecego z mediami były poświęcone warsztaty „Nowe media, narzędzia i metody komunikacji jako możliwość lepszego wyrażania problemów kobiet”, zorganizowane 6-7 grudnia w Warszawie...

Kobiece narracje

Równouprawnienie, 20 maj 2015

- W literaturze socrealistycznej głównym kryterium oceny kobiety była jej aktywność zawodowa. To się zaczęło zmieniać w połowie lat 50. – wówczas literatura i prasa podkreślała rolę kobiety jako żony, matki i gospodyni domowej – mówiła  prof. Renata Siemieńska w czasie panelu dyskusyjnego „...

Stereotypy silniejsze niż prawo

Równouprawnienie, 20 maj 2015

„Czy dotychczasowe strategie Unii Europejskiej dotyczące zwalczania dyskryminacji z powodu płci są skuteczne?” – na to pytanie próbowały odpowiedzieć uczestniczki panelu zorganizowanego 27 października w gmachu Sejmu przez Fundację im. Izabeli Jarugi-Nowackiej i Fundację im. Róży Luksemburg....

Scena dla kobiet

Równouprawnienie, 20 maj 2015

- 30 lat temu reżyser był mężczyzną, a dziewczyny na wydziale reżyserii można było policzyć na palcach jednej ręki. Dziś kobiety reżyserki nikogo nie dziwią i nie mówi się o nichjak kiedyś „baby” – przekonywał Maciej Wojtyszko, reżyser teatralny, w czasie dyskusji „Artystki. Sztuka kobiet w Polsce...

Kobiety w polityce

Równouprawnienie, 29 październik 2014

Kobiety w Polsce powinny być aktywniejsze w życiu społecznym i politycznym – mówiła wicemarszałkini Sejmu Wanda Nowicka, otwierając 11 października w Sejmie dwudniowe warsztaty „Kobiety w działaniu”. Zorganizowało je stowarzyszenie Ruch Kobiet Twojego Ruchu oraz Fundacja im. Róży Luksemburg....