Rosa Luxemburg Stiftung » Deutsch

Wybierz język »

  • Polski
  • English
  • Deutsch
Róża Luksemburg

Równouprawnienie

Narzędzia dla kobiet

Równouprawnienie, 20 maj 2015

Efektywnym sposobom wykorzystywania stron internetowych i portali społecznościowych oraz współpracy aktywistek ruchu kobiecego z mediami były poświęcone warsztaty „Nowe media, narzędzia i metody komunikacji jako możliwość lepszego wyrażania problemów kobiet”, zorganizowane 6-7 grudnia w Warszawie przez Polityczną Akademię Kobiet i Fundację im. Róży Luksemburg.

- Media społecznościowe są jednym z najlepszych narzędzi do wykorzystywania przez ruch kobiecy – mówiła Barbara Nowacka, polityczka i wiceprezeska Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej. Przedstawiła ona przykłady udanych kampanii publicznych (m.in. One Billion Rising) oraz możliwości, jakie dają strony internetowe, Facebook, Twitter i inne media społecznościowe.


Umiejętne korzystanie z nich zapewnia dotarcie z przekazem do odbiorców, do których jest on kierowany. Sposobom komunikowania się z mediami były poświęcone wystąpienia Zuzanny Dąbrowskiej-Denisiuk, dziennikarki Polskiego Radia, oraz eksperta Kornela Jobdy.

Uczestniczki warsztatów podnosiły także kwalifikacje merytoryczne w czasie spotkania ze znanymi aktywistkami ruchu kobiecego oraz wystąpienia Katarzyny Kądzieli z Politycznej Akademii Kobiet poświęconego historii ruchu kobiecego – od emancypantek do feministek.

Krzysztof Pilawski

 

Najnowsze w dziale

Kobiece narracje
Równouprawnienie, 20 maj 2015
Stereotypy silniejsze niż prawo
Równouprawnienie, 20 maj 2015
Scena dla kobiet
Równouprawnienie, 20 maj 2015
Kobiety w polityce
Równouprawnienie, 14 kwiecień 2015
Zarażać normalnością
Równouprawnienie, 29 październik 2014