Rosa Luxemburg Stiftung » Deutsch

Wybierz język »

  • Polski
  • English
  • Deutsch
Róża Luksemburg

Społeczeństwo

Naród ponad klasami

Społeczeństwo, 20 maj 2015

- Po 1956 r. w Polsce – w przeciwieństwie do Związku Radzieckiego - idea komunistyczna upadła, zaś władze zastępowały narrację klasową narracją narodową – mówiono w czasie panelu dyskusyjnego „Lata 60. Lekcje historii”, zorganizowanego 18 grudnia przez Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad...

Transformacja lewicy

Społeczeństwo, 20 maj 2015

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza zgodziła się na zmiany, w wyniku których straciła władzę – podkreślali uczestnicy konferencji „Polska lewica w okresie transformacji systemowej 1988–1989”, zorganizowanej 10 grudnia w Sejmie RP przez Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL, Archiwum Akt Nowych i...

Lewica i wojna

Społeczeństwo, 20 maj 2015

„Lewica polska i niemiecka wobec I wojny światowej” – to temat konferencji zorganizowanej 1-2 grudnia w Krakowie przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Fundację Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL oraz Fundację im. Róży Luksemburg.-  Nieprzypadkowo w związku z setną rocznicą wybuchu I...

Uczestnik i badacz historii

Społeczeństwo, 20 maj 2015

Prof. Karol Modzelewski - historyk, laureat tegorocznej nagrody NIKE za autobiografię „Zajeździmy kobyłę historii”, prof. Andrzej Walicki, historyk idei, i prof. Andrzej Friszke, historyk, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, wzięli udział w spotkaniu „Świadek i badacz historii najnowszej...

Polityka energetyczna z punktu widzenia społeczeństw

Społeczeństwo, 20 maj 2015

Polityka energetyczna powinna odnajdywać równowagę między aspektami ekonomicznymi, ekologicznymi i społecznymi. To jeden z generalnych wniosków płynących z międzynarodowej konferencji „Polityka energetyczna z punktu widzenia społeczeństw”.Zorganizował ją Związek Zawodowy Górników w Polsce i...