Rosa Luxemburg Stiftung » Deutsch

Wybierz język »

  • Polski
  • English
  • Deutsch
Róża Luksemburg

Społeczeństwo

Naród ponad klasami

Społeczeństwo, 20 maj 2015

- Po 1956 r. w Polsce – w przeciwieństwie do Związku Radzieckiego - idea komunistyczna upadła, zaś władze zastępowały narrację klasową narracją narodową – mówiono w czasie panelu dyskusyjnego „Lata 60. Lekcje historii”, zorganizowanego 18 grudnia przez Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem Instytutu Badań Literackich PAN przy współpracy Fundacji im. Róży Luksemburg.

- Po 1956 r. tożsamość komunistyczna istniała głównie we wspomnieniach dawnych działaczy komunistycznych – twierdziła dr Agnieszka Mrozik, analizując wydane w końcu lat 50. i w latach 60.  autobiografie komunistek, uczestniczek rewolucji 1905 i 1917 r., działaczek Komunistycznej Partii Polski.

Wątek narodowy, o czym mówiła dr Anna Artwińska, dominował w prowadzonej przez władze PRL w latach 60. polityce historycznej – podjęto wówczas próbę integrowania społeczeństwa wokół niechęci wobec Niemców. Wyrazem tej polityki był m.in. film „Krzyżacy”. Dr  Dobrochna Kałwa zwróciła uwagę, że nawet w okresie stalinowskim marksizm nie uzyskał istotnych wpływów w badaniach historycznych. W latach 60. badacze przeszłości wyraźnie odcinali się od marksizmu, sprzyjając umocnieniu przedstawiania historii Polski jako historii narodu, a nie historii społecznej.

Krzysztof Pilawski

 

Najnowsze w dziale

Transformacja lewicy
Społeczeństwo, 20 maj 2015
Lewica i wojna
Społeczeństwo, 20 maj 2015
Uczestnik i badacz historii
Społeczeństwo, 20 maj 2015
Władza i opozycja
Społeczeństwo, 29 październik 2014