Rosa Luxemburg Stiftung » Deutsch

Wybierz język »

  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Róża Luksemburg

Aktualności

Lewica i wojna

Społeczeństwo, 20 maj 2015

„Lewica polska i niemiecka wobec I wojny światowej” – to temat konferencji zorganizowanej 1-2 grudnia w Krakowie przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Fundację Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL oraz Fundację im. Róży Luksemburg.-  Nieprzypadkowo w związku z setną rocznicą wybuchu I...

Kryzys i opór

Europa, 20 maj 2015

Rok 1989 i upadek Związku Radzieckiego zmieniły nie tylko Europę Środkowo-Wschodnią, ale także Europę Zachodnią – twierdził Gavin Rae z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w czasie konferencji „Kryzys i opór społeczny w Europie Środkowo-Wschodniej”.  Zorganizowało ją 22-23 listopada na...

Kobiece narracje

Równouprawnienie, 20 maj 2015

- W literaturze socrealistycznej głównym kryterium oceny kobiety była jej aktywność zawodowa. To się zaczęło zmieniać w połowie lat 50. – wówczas literatura i prasa podkreślała rolę kobiety jako żony, matki i gospodyni domowej – mówiła  prof. Renata Siemieńska w czasie panelu dyskusyjnego „...

Stereotypy silniejsze niż prawo

Równouprawnienie, 20 maj 2015

„Czy dotychczasowe strategie Unii Europejskiej dotyczące zwalczania dyskryminacji z powodu płci są skuteczne?” – na to pytanie próbowały odpowiedzieć uczestniczki panelu zorganizowanego 27 października w gmachu Sejmu przez Fundację im. Izabeli Jarugi-Nowackiej i Fundację im. Róży Luksemburg....

Scena dla kobiet

Równouprawnienie, 20 maj 2015

- 30 lat temu reżyser był mężczyzną, a dziewczyny na wydziale reżyserii można było policzyć na palcach jednej ręki. Dziś kobiety reżyserki nikogo nie dziwią i nie mówi się o nichjak kiedyś „baby” – przekonywał Maciej Wojtyszko, reżyser teatralny, w czasie dyskusji „Artystki. Sztuka kobiet w Polsce...